Đánh giá của HeisenbergPhu

HeisenbergPhu 9

Phải gọi là tuyệt phẩm với cái kết chỉ muốn làm người hâm mộ lâu năm của Batman nói chung và DC nói riêng phải thét lên.
Một bộ phim miêu tả cực chân thật về sự áp lực, phân biệt và khinh thưởng từ các tầng lớp con người khác nhau. Căng thẳng và ép tim từ đầu đến cuối.
Màu phim, góc quay đậm chất nghệ thuật. Âm nhạc hoàn hảo. Diễn suất cực hoàn hảo của Joaquin Phoenix. Nhiều cảnh phim đậm chất tribute