Đánh giá của Mai Thảo Nguyên

Mai Thảo Nguyên 6

Tình huống rời rac, đôi lúc có pha hài nhưng ko đủ, phim thiếu logic, dài dòng ko truyền đạt ý nghĩa. Nhân vật nữ chính đóng thiếu cảm xúc, 1 bộ phim dài lê thê lết thết nhưng ko có ý nghĩa trọng tâm. Chấm 6 điểm vì có những pha hài cứu rỗi