Đánh giá của Lê Chung Hoàng

Lê Chung Hoàng 6

phim hơi thiếu kịch tính, chưa đi sâu vào tâm lí nhân vật như trong nguyên tác, nhưng phim hình ảnh đẹp và dàn diễn viên xuất sắc nhưng chưa tận dụng hết được tài năng của họ