Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 7

phim thấy có lỗ hổng lớn trong xây dựng mối quan hệ, chỉ có mấy cảnh không thể tạo được tình cảm đủ như thế, ít nhất phải có 1 thời lượng đủ để làm người ta tin.
Vì lạm dụng hài quá nên xem đôi chỗ thấy khó chịu.
phim này khá ở đồ họa hành động chân thật.
Khá chứ không hay lắm.