Đánh giá của Thu Nguyen

Thu Nguyen 1

Phim quá chán. Mới coi muốn về, nghĩ đợi xíu nữa biết đâu hay hơn ai dè cũng vậy oải . K nên coi