Đánh giá của KNTT

KNTT 7

Raya và Rồng Thần Cuối Cùng là bộ phim mới nhất của Disney Animation Studios trong việc lan tỏa những giá trị về sự kết nối và đa dạng văn hóa của hãng phim hoạt hình này, bằng cách tạo ra một nàng công chúa Đông Nam Á đầu tiên, Raya. Một nỗ lực đáng để ghi nhận, thế nhưng cũng không thiếu những điểm có thể cải thiện về tiết tấu cũng như những sự ảnh hưởng rõ ràng hơn của văn hóa Đông Nam Á.