Đánh giá của LinhLan08

LinhLan08 8

Issac đẹp trai, hát hay, diễn tốt. Phim đc đầu tư chỉnh chu và tỉ mỉ về nội dung lẫn hình thức. Nhẹ nhàng và khá buồn. Làm phim có tâm.