Đánh giá của Leex

Leex 5

Được chuyển thể từ một tiểu thuyết có nội dung hay, nhưng đạo diễn đã quá vội vàng trong việc dựng phim làm mạch phim quá nhanh, khó nắm bắt dễ làm người xem khó hiểu.