Đánh giá của Bubucute

Bubucute 3

Hù ko được nhiều và chả đáng sợ. Kết thúc đơn giản. Cốt truyện đơn giản. Cảnh giết người cũng chán. Tạo hình con quỷ bình thường, chả đáng sợ. Tóm lại, phim rất chán và nhạt.