Bà Rịa Cinema

2 cụm rạp chiếu phim thuộc 1 khu vực.

2 cụm rạp

Bà Rịa Cinema Đông Xuyên

846A Đường Bình Giã, Phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu