Related Articles

[Tổng Hợp] 10 phim thất bại nặng nề tại phòng vé 2019

Tin điện ảnh · Maii ·

Bên cạnh một số phim thành công tại phòng vé 2019, cũng không thiếu các phim thất bại nặng nề.


Giới phê bình nói gì về Cats: Những Chú Mèo?

Tin điện ảnh · Maii ·

Cats: Những Chú Mèo bị giới phê bình đánh giá thấp.