Community

Glass Mask 6

Nội dung có, diễn xuất tốt. Mỗi tội dàn dựng còn lỏng quá, gần như không đẩy được cảm xúc tới điểm nào cả. Nhiều chi tiết thừa. Quá tải thông tin. Nếu không theo dõi kỹ bạn sẽ không biết đang xem cái gì.