Đánh giá của Phạm trân

Phạm trân 5

thất vọng :)) tại sao để giành anh từ biển rồi cuối cùng ko giành dc ?