Đánh giá của ericxu

ericxu 10

Tất cả những gì bạn nhận được sau khi xem xong phim là những bầu tuổi thơ và những giọn nước mắt, phim thật sự hay hơn mong đợi rất là nhiều và kết vô cùng cảm động, rất nên xem.