Đánh giá của SonKB123

SonKB123 7

Phim hồi hộp lôi cuốn, tình tiết cuối phim lúc hạ cánh xuống sân bay chưa xuống hết đã bị cắt gây khó chịu cho người xem dẫn đến điểm trừ của phim.