Đánh giá của ericxu

ericxu 5

phim xem được chứ không hay, sub tiếng anh lỗi tùm lum tà la, cốt chuyện cũ và diễn xuất của lý nhã kỳ quá đơ..... thất vọng lắm.