Đánh giá của Logic

Logic 7

phim của makoto thì hay nhưng những phim gần đây không còn được đánh sâu vào tâm lý nặng như trước, tình tiết tuy đời thường nhưng dễ đoán, không có nhiều cao trào trong phim, xung đột của phim giải quyết khá hụt hẫn nên không tìm thấy sự thỏa mãn. Mong lightnovel bù đắp những thứ còn thiếu của phim