Đánh giá của jynnyllans

jynnyllans 8

Chú Thành Long đóng phim hài tuyệt ghê. Kỹ nghệ võ thuật của chú thì đỉnh rồi, phim có sự kết hợp giữa Trung Hoa và Ấn Độ nên cũng thú vị.