Đánh giá của ericxu

ericxu 4

Phim bình thường, hơi nhạt nhưng so với những phim trừ ta thì phim này ở mức ổn rồi, lạm dụng hù dọa và nội dung cũng khá cụt nên xem cũng được không xem cũng không phí đâu.