Đánh giá của NGUYỄN THỊ BẠCH GIANG

Phim cũng nêu được phần nào về nạn tảo hôn ở miền núi phía Bắc, nhưng còn khá đơn sơ. Xem xong hơi tiếc tiền vé