Đánh giá của vuphuong

vuphuong 5

Bộ phim không mang lại cảm xúc như phần 1. Tệ tương đương phần 2.