Đánh giá của LaRoma

LaRoma 5

Kĩ xảo điện ảnh hiện đại đã cứu Terminator: Dark fate từ một thảm hoạ cho đến một phim coi được.

Sau thành công mang tính di sản để đời của ba phần đầu tiên dòng phim Terminator, ba phần tiếp theo lại có chất lượng giảm dần. Công bằng thì Salvation vẫn khá chắc tay và đáng trân trọng vì plot mới hơn. Dark Fate là một sản phẩm nhai lại đáng thất vọng đặc biệt là ở phần cốt chuyện và xây dựng nhân vật.

Điểm thú vị nhất của Dark Fate là tạo ra được thêm mạch thời không đa dạng cho Terminator. Điều này hoàn toàn có thể được khai thác trong tương lai nhằm tạo ra các màn hợp tác xuyên không gian, thời gian đỉnh cao hơn.