Đánh giá của topinfo93

topinfo93 3

nói chuyện nhiều quá, cảnh hành động hơi ít