Đánh giá của Trần Xuân Quỳnh

Trần Xuân Quỳnh 1

1 sao cho phiên bản batman trẻ trâu và vô dụng là quá nhiều. Đạo diễn lẫn biên kịch chắc định làm phim cho con nít 6 tuổi. Vô cùng thất vọng.