Đánh giá của Thuỳ Trang

Thuỳ Trang 4

Phim cái kết vẫn chưa đặc sắc lắm. Kiểu hy vọng nhiều nên củng hơi thất vọng p2