Đánh giá của menugiaikhat

menugiaikhat 5

Hix, đến thất vọng vì film bị cut nhiều cảnh. Đoạn cuối đánh với con boss mà cut đến chả hiểu gì nữa. Ai xem thì nên cân nhắc đợi có bản uncut ra mà coi