Cinestar

8 cụm rạp chiếu phim thuộc 6 khu vực.

2 cụm rạp

Cinestar Quoc Thanh

271 Nguyen Trai 거리, Nguyen Cu Trinh 구, 지구 1, 호치민시

Cinestar Hai Ba Trung

135 Hai Ba Trung, Ward Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City

2 cụm rạp

Cinestar Da Lat

Quảng trường Lâm Viên, P.10. Tp. Đà Lạt

1 cụm rạp

Cinestar Hue

25 Hai Ba Trung, P. Vinh Ninh, Hue City

1 cụm rạp

Cinestar My Tho

52 Dinh Bo Linh, Ward 3, My Tho City, Tien Giang