Cinestar

4 cụm rạp chiếu phim thuộc 4 khu vực.

1 cụm rạp

Cinestar Da Lat

Quảng trường Lâm Viên, P.10. Tp. Đà Lạt

1 cụm rạp

Cinestar Hue

25 Hai Ba Trung, P. Vinh Ninh, Hue City

1 cụm rạp

Cinestar My Tho

52 Dinh Bo Linh, Ward 3, My Tho City, Tien Giang

Closed

Cinestar Quoc Thanh

호치민시

Cinestar Hai Ba Trung

호치민시