Related Articles

Review Kẻ Kiến Tạo (The Creator) - Bản trường ca hùng vĩ

Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Kẻ Kiến Tạo đã tiếp cận đề tài AI với góc nhìn mới và điều đó đã mang về kết quả xứng đáng.


Kẻ Kiến Tạo (The Creator) - Bộ phim nuôi dưỡng chủ đề AI với tiền đề mới

Tin điện ảnh · Ivy_Trat ·

Kẻ Kiến Tạo là bộ phim mà thế giới ở đó AI và con người có thể chung sống hòa bình, có gì đặc biệt?

Community

Leo86 8

Nội dung cũng khá mới lạ, quay đẹp, ko quá xuất sắc nhưng khá ổn, xem được nha

Võ Thái Minh Triều 9

Đồ họa âm thanh cháy vãu