Đánh giá của ngoclieu1303

ngoclieu1303 5

Lên moveek thấy còn dc đánh giá hơn 7 sao thì thấy dân mình hiền vồn. Phim gì mà hù chả ra hù, cái lý do giết người quá nhảm nhí và ..... nói chung chả có gì để coi. Tốn 85k và 2 tiếng cuộc đời. Coi phim ra mà muốn chửi cái chị hẹn gặp lại ở cửa. Nói chung phim ức chế không nên coi, ngàn lần không nên coi. Mà mới phát hiện ra CGV Hùng Vương sửa cách bố trí ghế, phê ~. Hồi trước chỉ khoái CGV Pearl, giờ sẽ ủng hộ CGV dài dài.