Related Articles

Lionsgate giành quyền sản xuất bộ phim kinh dị “Smart House” từ James Wan

Phim Kinh Dị · Tin điện ảnh · huylock ·

Lionsgate đã giành được quyền sản xuất bộ phim kinh dị “Smart House” với James Wan và Alexandre Aja sẽ làm đạo diễn.