Related Articles

[Review] Sword Art Online the Movie: Progressive Scherzo of Deep Night

Đánh giá phim · Susureview ·

Sword Art Online the Movie: Progressive Scherzo of Deep Night là phần tiếp theo của bộ phim năm 2021 Sword Art Online the Movie: Progressive Aria of a Starless Night và mọi thứ có đáng để trông chờ?

Community

Trần Quốc Thịnh 10

Hay lắm nha

juljhawo1607 10

Fan nên đánh giá cao

nthnbao 10

Sau S.A.O.P 1 thì lần thứ 2 phải nói một trong những điểm mạnh của S.A.O đặc biệt là S.A.O.P trên màn ảnh đó chính là đánh boss. Từ hiệu ứng, âm thanh đến cả ánh sáng trong cả dungeon mọi thứ đều được hoàn thiện nhằm trình diễn khoảng đánh boss cực đỉnh.
Ngoài lề thì mọi thứ xung quanh như animation trong vài tiểu tiết hay ánh sáng đều rất chi là ưng, được trau truốt đến từ studio :Đ.
Xem thêm các đánh giá khác