Galaxy Kinh Dương Vương

718bis Kinh Dương Vương, Q.6, Tp. Hồ Chí Minh

Galaxy Kinh Dương Vương là cụm rạp chiếu phim đầu tiên tại khu vực quận 6 và là cụm rạp thứ 4 của Galaxy. Galaxy Kinh Dương Vương là cụm rạp chiếu phim duy nhất tại đây cho đến khi CGV Bình Tân đi vào hoạt động.