Galaxy Kinh Dương Vương

718bis Kinh Dương Vương, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

38.172.398

Lịch chiếu Giá vé Bình luận

Giá vé

2D
2D
3D
3D
3D Teenstar
3D Teenstar