Đánh giá của Quốc Trung Nguyễn Hữu

Phim gây cấn hồi hộp và cực chất
Diễn viên đẹp và xuất sắc
Thích diễn xuất của Lynn và Bank