Đánh giá của Quốc Trung Nguyễn Hữu

Quốc Trung Nguyễn Hữu 10

Phim gây cấn hồi hộp và cực chất
Diễn viên đẹp và xuất sắc
Thích diễn xuất của Lynn và Bank