Đánh giá của ThanhDo

ThanhDo 1

Phim không làm dậy được tinh thần yêu nước của nhân dân miền nam. Ăn mặc thì như phim cổ trang trung quốc. Phí tiền để xem