Đánh giá của bengoc3832

bengoc3832 4

Phim cắt hết rồi. Chán. Xem tốn thời gian và tốn tiền! :( Những diễn xuất diễn viên thì không có gì chê...