Đánh giá của tranleanhthi

tranleanhthi 5

Phim hài, không tiếp nối tinh thần của phần đầu.