Đợt cắt giảm nhân sự lớn của SONY chi nhánh Mỹ (SCA)

Tin điện ảnh · Leex · · 0

Sony vừa đưa ra thông báo cắt giảm nhân sự với hơn 30 người trong số 700 nhân viên tại New York.

Sony vừa đưa ra thông báo cắt giảm nhân sự với hơn 30 người trong số 700 nhân viên tại New York.

Đại diện của Sony trả lời phỏng vấn rằng động thái này nhằm đến việc tái cơ cấu công ty và không hề liên quan đến bộ phận sản xuất phim tại California: “Một lượng nhỏ vị trí tại SCA đã bị cắt giảm vào đầu mùa hè này để giảm thiểu trùng lặp vị trí và giúp công ty tái cơ cấu để phát triển và hoạt động hiệu quả hơn. Việc thay đổi không hề ảnh hưởng đến khâu sản xuất phim của hảng là Sony Pictures.”

SCA có công ty mẹ tại Nhật là Sony Corp. SCA đảm nhiệm việc đại diện và quản lý cho các hoạt động của Sony tại Mỹ, bao gồm Sony Pictures Entertainment tại California và Sony Music Entertainment tại New York.

Vào tháng 3 đầu năm nay, Sony cũng đã đưa ra thông báo cắt giảm 20 trong số hơn 600 nhân viên thuộc mảng quảng bá và truyền thông để tái cơ cấu khâu này sau khi liên tục thất bại ở lĩnh vực phim ảnh.

Nguồn: Leex