Đánh giá của Kurein

Kurein 5

Ờm, phim xem giải trí được, bị cái coi xong không đọng lại được cái vẹo gì mặc dù phim này là phim được quay (có thể là) với mục đích làm con người ta phải suy ngẫm (lol)