Đánh giá của HeisenbergPhu

HeisenbergPhu 6

So với mặt bằng chung với phim Việt Nam thì Pháp Sư Mù có thể gọi là thành công lớn!
VN cần những bộ phim mà đúng chất "Thuần Việt" như vậy.
Bạn đã từng nghe những câu truyện ma dân gian VN trên Youtube này nọ thì phim mang đúng chuẩn 100% xu hướng đấy. Nếu tông màu phim thêm một chút gì đấy đen tối, u ám hơn sẽ hoàn hảo