Đánh giá của tranleanhthi

tranleanhthi 5

Bộ phim biết tận dụng chất liệu gốc nhưng bị cắt xén quá nhiều gây thiếu mạch lạc.