CGV Trương Định Plaza

Tầng 5, 461 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội