BHD Vincom Phạm Ngọc Thạch

02 Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Trong chiến lược phát triển, BHD Star chuẩn bị ra mắt BHD Phạm Ngọc Thạch tại Hà Nội. Tiếp sau Hà Nội, BHD Star sẽ tiếp tục phát triển cụm rạp mới tại các tỉnh thành khác.