Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

87 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Lịch chiếu phim, giá vé cụm rạp Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia tại Láng Hạ, Ba Đình. Thông tin, lịch chiếu phim, đánh giá phim, khuyến mãi tại rạp chiếu phim Trung Tâm Quốc Gia luôn được cập nhật nhanh nhất tại Moveek.com

Lịch chiếu

Ưu đãi - Khuyến mãi

Khuyến mãi - Ưu đãi

Rạp không có chương trình khuyến mãi nào đang diễn ra.