Đánh giá của starlock

starlock 9

Phim có sự kết hợp tài tình giữa những câu chuyện tình yêu và lòng trung thành với đất nước,đâu sẽ là lý tưởng cao cả nhất???