Đánh giá của Trương Hoàng Minh

Trương Hoàng Minh 1

PHIM NHẢM NHƯ BAO PHIM VIỆT KHÁC....cốt truyện NHẢM, lỏng lẻo không logic....Khán giả Việt có lẽ quá dễ dãi nên cái kiểu làm phim xàm, tạp nham thế này mới tồn tại được....KHÔNG BIẾT ĐẾN BAO GIỜ CÁC NHÀ LÀM PHIM VIỆT MỚI THẬT SỰ TÔN TRỌNG KHÁN GIẢN?