Đánh giá của huaminhthu

huaminhthu 6

Phim tạm ổn về mặt nội dung, nhưng có nhiều cảnh hù dọa không mấy sợ hãi .
Kết không đẹp, khiến người xem không mấy hài lòng..