Đánh giá của TanRiddle

TanRiddle 7

Âm thanh sống động , không phù hợp với người yếu tim ^^