Đánh giá của MinhHo

MinhHo 10

Phim cũng chưa hay lắm, tuy có hài nhưg có ít pha hành độg và nhiều kĩ xảo quá